بازدیدآقا زاده استاندارمرکزی و رييس سازمان جهاد كشاورزي مهندس بابايي وهيئت همراه از گلخانه 15 هكتاري در شهرستان زرنديه .

در۱۱ آبان ماه سال جاري  جناب آقاي استاندار و رييس سازمان جهاد كشاورزي مهندس بابايي با هيئت همراه از گلخانه ۱۵ هكتاري شركت زرين كشت پايدار در شهرستان زرنديه بازديد به عمل آمد ..اين گلخانه با پيشرفته ترين متد روز اروپا بصورت هيدروپونيك اداره ميشود كه در حال حاضر سه نوع محصول گوجه و خيار و فلفل(در سه رنگ) توليد می کنند.

 

1

 

 

1

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1