بازدید معاون وزیر و هيئت همراه ازطرح های بخش کشاورزی شهرستان زرندیه

بازدید معاون وزیر و هيئت همراه ازطرح های بخش کشاورزی شهرستان زرندیه

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه ، مهندس کشاورز معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی نوزدهم آبان ماه با حضور در شهرستان زرندیه وجمعی از مسئولین به همراه مهندس بابایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر زراعت سازمان از طرح های بخش کشاورزی شهرستان زرندیه بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از اجرای این طرح ارائه نمودند. و پس از آن ازروند پیشرفت اجرایی احداث کارخانه سموم و کود شیمیایی که توسط بخش خصوصی درحال انجام است بازدید کردند. فاز اول این کارخانه كه با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال، ظرفيت تولید ۷ میلیون لیترانواع سموم آفت کش و ۶۰ هزار تن انواع کودشیميایی درسال را داشته و براي بیش از ۱۰۰ نفر  اشتغال ايجادخواهدنمود،در پایان اسفند ماه سال جاری بهره برداری می گردد.

سپس  مهندس کشاورز از مزارع کشت پاییزه گندم وجو وکلزا شهرستان  بازدید و ضمن اشاره به اهميت توسعه کشت کلزا در چرخه تناوب به منظور پایداری تولید گندم و جو  طبق برنامه ششم، بر لزوم اختصاص حداقل ۲۰ درصد از سطوح مزارع غلات  به کشت کلزا براي تامین بخشی از روغن خوراکی ونقش اين گياه در  بهبود و اصلاح خاک های زراعی و پایداری تولید تاكيدنمودند.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1