برای اولین بار در استان مرکزی واحد پرورش ماهی سرد آبی در استخرهای پیش ساخته غیر بتنی در شهرستان تفرش به بهره برداری رسید

 

1

 

 

برای اولین بار در استان مرکزی واحد پرورش ماهی سرد آبی در استخرهای پیش ساخته غیر بتنی در شهرستان تفرش به بهره برداری رسید .

با حضور فرماندار تفرش ، مدیران استانی و شهرستانی واحد پرورش ماهیان سردابی در استخرهای غیر بتنی افتتاح و شروع به کار نمود.  مهندس اخلاصی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفرش در این خصوص گفت :این سازه به لحاظ سهولت نصب ، هزینه نصب پایین ، مدیریت آسان و کارایی بالا  محیطی مناسب برای پرورش و توان تولید بالا را ایجاد می کند. با ترویج این استخرها می توان به اشتغال و افزایش درآمد بهره برداران در سطوح کم و با منابع آبی حداقل کمک شایانی نمود.

ایشان اعلام نمودند که ظرفیت تولید این واحد با سه استخرغیر بتونی با قطر ۸ متر۱۸ تن در سال ماهی سرد آبی می باشد . اعتباری بالغ بر ۱میلیارد ریال از محل سرمایه گذاری خصوصی انجام شده وایجاد اشتغالزایی برای ۲نفر بصورت مستقیم و ۴ نفر غیر مستقیم شده است.

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1