برگزاري اولین جلسه مبارزه با سن و علف هرز گندم شهرستان دلیجان

اولین جلسه مبارزه با سن و علف هرز گندم شهرستان دلیجان با حضور اعضای شبکه مراقبت بخش خصوصی و دولتی، در روز شنبه مورخه ۹۴/۱۲/۱۵ راس ساعت ۸ صبح در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان برگزار گردید به گفته خانم مهندس یوسفی کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان دلیجان هدف از برگزاری جلسه هماهنگی بین اعضاء شبکه مراقبت بخش خصوصی و دولتی در جهت مبارزه اصولی با سن و علف های هرز گندم در سطح شهرستان می باشد.

وی در ادامه خاطر نشان ساختند که با توجه به گرم شدن هوا در ماههای پایانی سال امکان ریزش سن گندم در بخش مرکزی شهرستان زودتر از سالهای قبل وجود دارد که در این زمینه هماهنگی لازم جهت پایش مزارع توسط شبکه مراقبت خصوصی و دولتی بعمل آمد.

خانم مهندس یوسفی مسئول حفظ نباتات شهرستان در خاتمه خاطر نشان ساختند که در اسفند ماه ۳ کارگاه آموزشی مبارزه با سن و علفهای هرز گندم در بخش مرکزی، دودهک و جوشق با همکاری اداره ترویج برای بهره برداران برگزار خواهد شد.

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1