برگزاري جلسه اتحاديه تعاونيهاي كشاورزي مرغداران گوشتي استان و كشتارگاه سيمرغ

در تاريخ ۹۴/۱۱/۱۰ بررسي مسائل و مشكلات اتحاديه تعاونيهاي كشاورزي مرغداران گوشتي استان و كشتارگاه سيمرغ در محل دفتر رياست محترم سازمان تشكيل و پس از بيان مشكلات و نقطه نظرات توسط اعضاي هيئت مديره ، رياست محترم سازمان ضمن تصميم گيري دراين زمينه دستورات لازم را جهت پيگيري تا رفع مشكلات ارائه نمودند .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1