برگزاري جلسه رابطين ايثارگران

جلسه با حضور معاونت توسعه مديرت ومنابع انساني سازمان ، رييس اداره امور ايثارگران و رابطين ايثارگران شهرستان برگزار شد،

در اين جلسه مقرر گرديد:

  1. مديران شهرستان نسبت به معرفي رابط ايثارگران شهرستان اقدام نمايند.
  2. نسبت به تخصيص پست كارشناس امور ايثارگران براي شهرستانها اقدام گردد.(ترجيحا شهرستانهاي بزرگ)
  3. آمار واطلاعات ايثارگران توسط رابطين شهرستانها بروزرساني شود.
  4. اين جلسات حداقل درطول سال دو بار برگزار گردد.
  5. رابطين اطلاع رساني كامل را در خصوص سهام جهاد نصر ، توسعه وتحقيقات انجام دهند و شرايط ثبت نام رابراي متقاضياني كه دسترسي به سايت ندارند فراهم نمايند.
  6. عدم قبول تائيديه جبهه جهاد كشاورزي توسط برخي از دستگاهها بررسي و اقدام لازم در اين خصوص انجام پذيرد.
  7. هماهنگي لازم به منظور بازديد از خانواده معظم شهداء در دهه فجر انجام گردد.

1

 

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1