برگزاري كلاس آموزشي كشت سبزي وصيفي جات ويژه بانوان در روستاي خاوه اردهال

كلاس آموزشي كشت سبزي وصيفي جات ويژه بانوان در روستاي خاوه اردهال مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ توسط مدرس دوره خانم مهندس قرباني با همكاري اداره ترويج شهرستان دليجان با حضور بانوان روستايي برگزار گرديد.

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1