برگزاري مراسم روز درختكاري دريكي از مراكز عرضه زنده آبزيان شهرستان اراك

همزمان با هفته درختكاري وبه همت نيروگاه حرارتي شازند مراسمي تحت عنوان كاشت نهال در محوطه يكي از مراكز عرضه زنده آبزيان شهرستان اراك در نزديكي نيروگاه شازند برگزار گرديد. در اين مراسم كه كليه مسئولين شهرستان شازند اعم از فرماندار ، بخشداران ، روئساي ادارات منابع طبيعي ، محيط زيست ، جهاد كشاورزي ، امام جمعه شهر مهاجران ،مدير جهاد كشاورزي شهرستان اراك و.. حضور داشتندپس از كاشت چند اصله نهال، سخنراني توسط فرماندار محترم شازند ، رئيس نيروگاه حرارتي شازند و امام جمعه شهر مهاجران انجام و در آن سخنراني ها مزاياي كاشت درخت و مصرف آبزيان بيان گرديد.

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1