برگزاري کارگاه آموزشی کنترل علفهای هرز و مبارزه با سن غلات و کالیبراسیون سمپاش در شهرستان فراهان

کارگاه آموزشی کنترل علفهای هرز و مبارزه با سن غلات و کالیبراسیون سمپاش شهرستان فراهان با حضور جناب آقای مهندس اسدی کارشناس حفظ نباتات سازمان ومسئولین شهرستان و اعضای شبکه مراقبت بخش دولتی و خصوصی ،سمپاشداران دهیاران و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان،مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ راس ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

 

1

 

1

 

 

1

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1