برگزاری دوره آموزش کشاورزان برای انتخاب ارقام مختلف گندم در سطح شهرستان اراک

برگزاری دوره آموزش کشاورزان انتخاب ارقام مختلف گندم در سطح شهرستان اراک

به گزارش  رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اراک ، در آستانه فرارسیدن زمان کشت پاییزه گندم و اهمیت انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی به کشاورزان گندم کار، اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی و ترویجی کشاورزان گندم کار اقدام نموده است .

سعید فتحعلیان گفت: از مجموعه کلاسهای آموزشی بهره برداران سال ۹۶ ، یک دوره دو روزه در تاریخهای ۵و۶شهریورماه با موضوع انتخاب ارقام بذر گندم و جو برای کشت پاییزه ، در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک  برگزار شد . این دوره آموزشی که توسط مهندس متقی مسئول ثبت و گواهی بذر در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تدریس شد ، تعداد ۳۰ نفر از کشاورزان و بهره برداران علاقه مند به مبحث غلات شرکت کردند و طی ۲روز آموزشهای لازم در زمینه طبقات بذری غلات را فراگرفتند در ادامه این کلاس مهندس عبایی رئیس مرکز جهاد کشاورزی حومه به  ضرورت انجام بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی ، مدیریت آماده سازی زمین و کاشت ، رعایت عمق مناسب کاشت، تاریخ کاشت ، میزان بذر مصرفی ومدیریت استفاده صحیح از بقایای گیاهی وآشنایی با ارقام گواهی شده جدید پرداخت.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1