برگزاری کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری آبزيان آب های داخلی كشور با حضور مديريت شيلات سازمان

به گزارش مديريت شيلات سازمان، کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری از آب های داخلی كشور در روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ با حضور ریاست سازمان شیلات ایران، معاونین سازمان ، مدیران کل ستادی و استانی، مدیرکل بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی، موسسه تحقیقات علوم در محل سالن جلسات سازمان شیلات ایران برگزار شد.

در این جلسه موضوعات آبزی پروری آب های داخلی براي سال ۹۵و همکاری های فی مابین با سایر سازمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1