جلسه ستاد راهبري اقتصادمقاومتي بخش آبزي پروري و صنايع وابسته

برگزاري جلسه ستاد راهبري اقتصادمقاومتي بخش آبزي پروري و صنايع وابسته به ریاست مهندس بابایی و با حضور معاون محترم هماهنگي امور اقنصادي و توسعه منابع استانداري مركزي

به منظور بررسي برنامه هاي شيلات در حوزه هاي آبزي پروري و صنايع وابسته جلسه اي تحت عنوان ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي بخش آبزي پروري با حضور جناب آقاي افشون معاون محترم استانداري مركزي, جناب آقاي مهندس بابايي رئيس سازمان , جمعي از فرمانداران, مديران كل استانداري و مسئولين دستكاههاي استاني در روز شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۳ در محل قزل پارك اراك برگزار شد. دراين جلسه پس از ارائه گزارش بخش كشاورزي و آبزي پروري از سوی رئیس سازمان ، مقرر شد تا مصوبات از طريق استانداري به دستگاههاي مرتبط جهت پيگيري ابلاغ گردد.

برخي از نتايج  حاصله از برنامه هاي پيش بيني شده حوزه اقتصاد مقاومتي بخش آبزي پروري  و صنايع وابسته در صورت تحقق ان به شرح ذيل خواهد بود.

—            افزايش توليدآبزيان پرورشي استان از ۲۱۵۷ تن در سال ۹۴ به ۳۸۰۰ تن

—            - افزايش توليد بچه ماهي قزل آلا از ۳۰ ميليون  قطعه در سال ۹۴ به ۳۷ ميليون قطعه و درصورت موافقت سازمان شيلات ايران با افزايش ظرفيت دو طرح مورد نظردكتر  به ۷۲ ميليون قطعه در سال

—            - افزايش ظرفيت توليد ماهيان زينتي از ۱۲ ميليون قطعه در سال به ۲۲ ميليون قطعه

—            - افزايش صادرات ماهيان زينتي از ۸۰۰ هزار دلار به ۱.۵ ميليون دلار درسال

—            - ايجاد ظرفيت ۱۲۵۰۰ تني توليد خوراك آبزيان

—            - افزايش عرضه ماهي زنده ۱ز ۲۵۰۰ تن در سال به حدود ۳۰۰۰ تن

—            - توليد ۸/۵ ميليون قوطي كنسرو ماهي در سال

—            - استفاده قانونمند از تالاب ميقان اراك جهت برداشت سيست آرتميا

—            -ايجاد شغل جديد در تمام عرصه هاي شيلاتي مد نظر( پرورش ، زينتي، بچه ماهي ، عرضه، كارخانه خوراك و كنسرو)به تعداد  ماهي ۶۱۴نفر به صورت مستقيم

—            - حذف و يا اصلاح قوانين و دستورالعملهاي مزاحم در حوزه آبزي پروري

—            - امكان فراهم شدن پرورش گونه هاي جديد مثل ماهي تيلاپيا و توسعه روشهاي نوين آبزي پروري مثل آكواپونيك

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1