جلسه کمیته فنی حفظ نباتات شهرستان فراهان با حضور مدیر جهاد کشاورزی فراهان و معاون شهرستان برگزار گردید.

1

 

بسمه تعالی

(( برگزاری جلسه کمیته فنی حفظ نباتات شهرستان فراهان ))

به گزارش روابط عمومی شهرستان فراهان :

جلسه کمیته فنی حفظ نباتات شهرستان فراهان در تاریخ ۲۱ اسفند ماه یک هزارو ۳۹۶ با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی فراهان و معاون محترم شهرستان و رئیس مرکز خدمات بخش خنجین وکلیه کارشناسان محترم شبکه مراقبت دولتی و بخش خصوصی به همراه توزیع کنندگان سموم شهرستان برگزار گردید.

این جلسه که به منظور اعلام برنامه ها، سیاست ها، اجرای دقیق وزمان بندی و برنامه ریزی و تعامل با یکدیگر وکسب تجربیات و خلاصه ای از کلیه ی فعالیت های در دست اجرا از زمان شروع کار تا خاتمه و تحویل گندم به سیلو و قیمت وآمار و موجودی انواع سموم دفع آفات و بیماریها و علف کشها و بروز بودن اطلاعات و ارائه راهکارهای مهم بود تشکیل گردید.

مدیر محترم جهاد کشاورزی فراهان ضمن تقدیر و تشکر از همت و تلاش کلیه همکاران بخش دولتی وخصوصی که در سال زراعی گذشته بخش بزرگی از توفیقات حاصل شده در بخش کشاورزی را مرهون تلاشهای کلیه کارشناسان دولتی و بخش خصوصی دانستند .

فرهادی با اشاره به اینکه خسارت سن زدگی گندم در سال زراعی گذشته به کمتر از دو درصد رسید، یاد آور شد؛  تولید محصول با کیفیت و عملکرد بالا و زمان دقیق نرمگیری از دیگر دستاوردهای  همکاران بخش دولتی و خصوصی می باشد که ضمن تشکر، خواستار تداوم بخشیدن، ایجاد آمادگی ، تعامل و هماهنگی بیش از پیش بین مروجین منطقه وکارشناسان بخش خصوصی شدند. و در مورد اقدامات موثر و به هنگام در مدیریت بهینه آفات خصوصا  سن گندم وکنترل علفهای هرز و تغذیه گیاهی وآموزش و ترویج و اهمیت آنها اشاره نمودند.

در ادامه معاون محترم شهرستان نیز پس از ارائه راهکارهای فنی جهت افزایش کمی وکیفی محصولات وتشریح پتانسیل ها ومحدودیت های موجود از کارشناسان خواستند که به خوبی منطقه را تحت نظر داشته وافراد معتمد محلی وپیشرو را پیدا کرده ومنطقه را با آن افراد تحت کنترل درآورده وبه محض مشاهده سن نرمگیری نموده واطلاع رسانی نمایند.

در پایان، رئیس محترم جهادکشاورزی بخش خنجین وکارشناس مسئول تولیدات گیاهی و مسئول حفظ نباتات شهرستان وسایر همکاران به طرح و ارائه مباحث و نظرات مهم در راستای پیشبرد اهداف جهاد کشاورزی فراهان در این حوزه پرداختند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1