در شهرستان شازند ازابتدای سال تاکنون مقداریک میلیاردو یک صد میلیون تومان تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون درشهرستان شازند جذب شده است

کشاورزی درشهرستان شازند

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شازند مهندس کریمی گفت : از  ابتدای سال تاکنون مقداریک میلیاردو یک صد میلیون تومان  تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون درشهرستان شازند جذب شده است .

به گزارش روابط عمومی شهرستان شازند، مهندس کریمی اظهار کردند: یکی از ضرورت های اصلی بخش کشاورزی افزایش کمیت وکیفیت وراندمان محصولات تولیدی  ، با توسعه وتجهیز مکانیزاسیون است که علاوه بر کاهش هزینه ها افزایش درآمد بهره برداران را نیز به دنبال خواهد داشت .

وی افزود :از محل این تسهیلات اعتباری در سال ۹۶ تعداد ۳۷ فقره جذب تسهیلات داشته ایم که ۱۵ فقره تراکتور و۲۲دستگاه ادوات بوده است .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1