دومین جلسه ستاد گیاه پزشکی در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزارشد.

دومین جلسه ستاد گیاه پزشکی در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزارشد.

دومین جلسه ستاد گیاه پزشکی استان مرکزی ۲۰ اسفندماه سال جاری در محل سالن جلسات امام علی (ع) سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با حضور اعضای ستاد برگزار گردید.

مهندس مجد آبادی ضمن ارائه گزارشی  از سطح مبارزه با سن غلات در سال ۹۵ و۹۶ گفت:  درصد سن زدگی گندم تحویلی به سیلو ها با توجه به نمونه گیری های تصادفی از گندمهای خریداری شده استانداردبوده است.

مدیر حفظ نباتات گفت: آمار جمعیت سن غلات در اماکن زمستانه و مقایسه آن با جمعیت سال گذشته تقریبا مشابه سال قبل بوده است.

وی افزود:  شبکه های مراقبت خصوصی از ۱۵ اسفند ماه سال جاری آغاز بکار می کنند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: وضعیت موجود مبارزه با سن با توجه به ظرفیت های بالفعل و بالقوه همه همکاران و توانائیهای آنان در برخورد و رفع بهینه مشکلات علیرغم وجود حساسیت های برون سازمانی امیدوارکننده بوده است.

مهندس آنجفی افزود : با توجه به شرایط جوی حاکم و نامطلوب بودن وضعیت رویشی مزارع غلات دیم به برگزاری جلسات مطلوب ستاد گیاه پزشکی استان با حضور مسئولین تولیدات گیاهی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستانها تاکید داشتند.

در ادامه جلسه مدیران شهرستان ها گزارشی از وضعیت رویشی و سطح سبز مزارع غلات و تعداد ادوات و تجهیزات موجود برای مبارزه در بخش خصوصی و نحوه هماهنگی با آنها در صورت بروز شرایط خاص در امر مبارزه ارائه نمودند:

مدیران شهرستان ها گفتند: وضعیت رویشی مزارع غلات آبی مطلوب بوده لیکن مزارع غلات دیم از شرایط خوبی برخوردار نمی باشد و عملیات مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات و شته روسیدر شهرستانهای استان مرکزی در حال انجام می باشد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1