مراسم كاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبيعي در شهرستان زرنديه

با فراررسيدن هفته منابع طبيعي ( روز درختكاري)  در مورخه ۹۴/۱۲/۱۵ به رسم هر ساله در شهرك صنعتي شهرستان زرنديه با حضور فرماندار محترم شهرستان زرنديه و مسئولين ادارات شهرستان كاشت نهال انجام گرديد.

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1