چهارمین خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی ابلاغ شد

رئیس اداره امور فن آوری های مکانیزاسیون کشاورزی استان مرکزی گفت: از آنجا که برنامه جامع مکانیزاسیون کشاورزی و تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دام، طیور و شیلات را پوشش می‌دهد، اختصاص خطوط اعتباری  در سال ۱۳۹۵ نقطه عطفی برای تحقق اهداف فوق محسوب می‌شود.این اعتبارات در قالب تسهیلات با کارمزد ۱۵ درصد برای خرید ماشین و ادوات مورد نیاز در زیر بخش های زراعت ، باغبانی، دام ، طیور و آبزی پروری قابل پرداخت است .لذا متقاضیان می توانندبرای اخذ تسهیلات به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه نمایند.

آقای کیشانی افزودند: عملیات برداشت گندم ، جو و کلزا در سطح ۲۵۹۵۶۵ هکتار ، از دهم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردیده است و همچنان ادامه دارد، این عملیات توسط ۲۳۶ دستگاه کمباین بومی و۴۲۴ دستگاه کمباین مهاجر و کار نظارت بر برداشت توسط ۵۱ نفر در قالب ۱۳ گروه در سطح مزارع انجام می شود.لازم به ذکر است که ۹۳ درصد سطح زیر کشت به وسیله کمباین برداشت می شود.

وی بیان داشتند : توصیه می شود که کشاورزان شخصا نسبت به برداشت مزرعه خود نظارت داشته باشند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1