گزارش تصویری بازدید مشاور طرح های آبیاری وزارت جهاد کشاورزی

گزارش تصویری بازدید آقای زارعی و آقای گرجی مشاور محترم طرح های آبیاری وزارت جهاد کشاورزی به همراه آقای خسروی  مدیر محترم آب و خاک و آقای شریفی مدیر محترم شهرستان ساوه از طرح های آبیاری نوین در منطقه گزل دره شهرستان ساوه.

 

1

 

1

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1