کسب رتبه نخست در راستای تحول نظام سلامت اداری و برنامه خود مراقبتی سازمانی مدیریت جهادکشاورزی فراهان در بین تمامی ادارات شهرستان فراهان

بسمه تعالی

(( کسب رتبه نخست در راستای تحول نظام سلامت اداری و برنامه خود مراقبتی سازمانی مدیریت جهادکشاورزی فراهان در بین تمامی ادارات شهرستان فراهان ))

 

به گزارش روابط عمومی شهرستان فراهان:

مدیر محترم جهادکشاورزی فراهان بیان داشت : درراستای طرح تحول نظام سلامت اداری و خود مراقبتی سازمانی درآخرین ارزشیابی های صورت گرفته، مدیریت محترم جهادکشاورزی شهرستان فراهان، در بین تمامی ادارات این شهرستان موفق به کسب رتبه نخست در شاخص های عملکردی وآیتم های عملیاتی مورد نظر و بالاترین امتیاز ارزشیابی در این شهرستان گردید.

مدیر محترم جهادکشاورزی فراهان افزایش میزان آگاهی و دانش سلامت و رفاه جسمی و روانی کارکنان وکاهش میزان آسیب های شغلی وافزایش روحیه کاری وانگیزه و رضایت کارکنان و اتخاذ شیوه زندگی سالم تر و بهبود فرآیند اشتغال و روابط بین فردی کارکنان با یکدیگر و مراجعین و اهداف اختصاصی و رفتاری، فعالیتها، حمایت ها و منابع و معیارهای موفقیت و پیشرفت کار را با درایت و تدبیر مدیریت  نموده اند.

فرماندار محترم فراهان ضمن تبریک این دستاورد، ازمدیر محترم جهاد کشاورزی و معاون محترم ایشان و همکاران پرتلاش این حوزه به سبب فعال بودن و انسجام و تلاش صادقانه و ارائه کاری نتیجه بخش، قدر دانی کردند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1